Bizzin logo


TOGAF 8 Certified  ArchiMate 2 Certified

BiSL Certified  Leading SAFe 4.5 Agilist Certified

Links | Een Architectuur Startpagina

Architectuur is de kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving. Volgens het vroegste overgeleverde werk over architectuur, "De Architectura" van Vitruvius, steunt de architectuur op drie principes: schoonheid (venustas), stevigheid (firmitas) en bruikbaarheid (utilitas). Architectuur kan worden omschreven als de balans tussen deze drie elementen.


Wanneer u een niet werkende link treft of u vindt dat er een link ontbreekt dan stel ik het op prijs wanneer u dat meldt middels het contactformulier. Alvast bedankt!