Bizzin logo


TOGAF 8 Certified  ArchiMate 2 Certified

BiSL Certified  Leading SAFe 4.5 Agilist Certified

Visie

Wij leven in het informatietijdperk waarin informatie is toegevoegd aan het rijtje productiemiddelen natuur, arbeid en kapitaal. Voor de meeste ondernemingen is de informatievoorziening dan ook van kritisch belang geworden.

Nu is informatie in het verleden door de business te veel aan de techniek (IT) overgelaten. De dynamiek van ondernemingen staat dat echter niet (langer) toe. Informatie zal daarom, net als de andere productiemiddelen onder planning en control van de business moeten gebracht.

In die planning en control cyclus biedt architectuur een pragmatische ondersteuning. Op het scheidsvlak van het richten en inrichten van de onderneming is de architect de schakel tussen de richtende opdrachtgever en de inrichtende opdrachtnemer die de integrale verandering vormgeeft. Die verandering wordt dan projectmatig gerealiseerd, waarna de onderneming kan gaan verrichten.

De architect speelt in de cyclus bij de planning een creŽrende rol, als bij de control in een beheersende rol. Om dat goed te kunnen doen zal de architect ook kennis moeten hebben, of opdoen, van het verrichten door de onderneming.

Deming cyclus

Met het besef van het belang van informatie als productiemiddel zal de realisatie van de verandering altijd gebeuren in een business project dat wordt onderbouwd door een businesscase. IT projecten vind je alleen nog in de infrastructurele sfeer.

De architect kan ondersteuning bieden door de onderlinge samenhang van business, informatie en techniek in kaart en in lijn te brengen. Op grond daarvan kan de architect adviseren over de richting en sturen op de verdere inrichting van de onderneming.

De toegevoegde waarde van de architect zit enerzijds in het behartigen van de belangen van opdrachtgever en opdrachtnemer en om er voor te zorgen dat deze belangen samen komen en anderzijds in de samenhang van de inrichting, in het in lijn brengen. Iets dat niet in samenhang is ontworpen zal zich nooit samenhangend gedragen.

Architecturale ontwerpen bieden die samenhang door over de hele breedte van de perspectieven van business, informatie en techniek principes vast te leggen, modellen te maken en veranderplannen te beschrijven.